แอปพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี (Fertilizer Mixing Calculator)
นักวิจัย  
นายวรากร คำแก้ว
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แอพพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี (Fertilizer Mixing Calculator) เป็นโปรแกรมช่วยคำนวณสัดส่วนผสมแม่ปุ๋ยให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตรท่ีมีค่าธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ที่ต้องการ การคำนวณจะแสดงผลลพันธ์เป็นน้ำหนักของแม่ปุ๋ยจำนวนสามตัว คือ ยูเรยี (46-0-0) DAP (18-46-0) และ MOP (0-0-60) รวมถึงสารตัวเติม (Filler) (ในกรณีที่ต้องการใช้)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณศศิน เชาวนกุล
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1324
Email sasin.chaowanakul@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แอปพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี (Fertilizer Mixing Calculator)"