ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากเศษไผ่เหลือทิ้ง
นักวิจัย  
ผศ.สุนีย์ หทัยวสีวงศ์
ดร.นารีรัตน์ จริยะปัญญา
อาจารย์กฤษณ์ พุ่มเฟือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในการผลิตงานหัตกรรมจากไผ่ จะมีขยะหรือของเสียส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการมากมาย อาทิเช่น เศษไผ่ ท้องไผ่ เศษเส้นตอกที่ไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น เศษเหลือทิ้งเหล่านี้จะถูกกำจัดด้วยวิธีการเผาทิ้งหรือ บางบ้านนำเถ้าแกลบไปเป็นส่วนผสมเป็นดิน ดังที่ทราบกันว่าวิธีการกำจัดดังกล่าวจะย้อนมาส่งผลต่อมลภาวะและสุขภาพของชุมชนในระยะยาว จากการศึกษาพบว่าด้วยคุณสมบัติเด่นของไผ่เส้นใยในด้านการดูดซับกลิ่น ดูดซับความชื้นได้ได้ดี ผู้ประดิษฐ์จึงเกิดแนวความคิดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศษไผ่เหล่านี้โดยไม่เกิดการเผาทำที่ก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศ ด้วยการนำเศษไผ่เหล่านี้มาแปรรูปเป็นวัสดุอัดเม็ดที่มีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นและกลิ่นของสัตว์เลี้ยงได้ดี ไม่เป็นฝุ่นผง ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอัตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง จึงมีแนวคิดในการพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตเศษเยื่อไผ่อัดเม็ดสำหรับดูดซับการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- เป็นทรายแมวจากเยื่อไผ่ ไร้ฝุ่น น้ำหนักเบา ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ใช้เป็นปุ๋ยได้
- ดูดซับน้ำได้ดีมาก
- กรรมวิธีการผลิตไม่ซับซ้อน ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าทรายแมวจากวัตถุดิบอื่น ๆ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณมยุรี จอยเอากา, คุณฉัตรวดี สายใยทอง และคุณพัชรี ซิลวา
โทรศัพท์ 025494493
โทรศัพท์มือถือ 0831516740
Email mayuree_j@rmutt.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากเศษไผ่เหลือทิ้ง"