นวัตกรรมผ้าไม่ทอจากเส้นใยไผ่ ในผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ทางการแพทย์
นักวิจัย  
ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร
ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์
ดร.รัฐ ชมภูพาน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ไผ่ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย บริษัท พิมธา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รับซื้อไผ่ในท้องถิ่น จำนวนหลายล้านบาทต่อปี และเป็นโรงงานผลิตวัสดุแปรรูปจากไม้ไผ่ เช่น พื้นปาเก้ ผนัง หลังคา เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี ส่วนใหญ่ผลิตให้โรงแรม 5 ดาว โครงการ และนักออกแบบที่ต้องการไม้ไผ่ รายได้ต่อปี 10-15 ล้านบาท คนงานจำนวน 40-50 คน บนพื้นที่ 10-15 ไร่ ต.โนนห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ทำให้มีขยะผงไผ่จำนวนมากซึ่งเป็นขยะเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไผ่
งานวิจัยนี้ใช้วัสดุผสมจากเส้นใยไผ่เหลือทิ้งกับเส้นใยฝ้าย ขึ้นรูปเป็นผ้าผืน แล้วนำมาออกแบบและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น พร้อมทั้งต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile) ทางการแพทย์ สามารถเพิ่มมูลค่าและลดปริมาณของเสียในชุมชนรวมไปถึงเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมเส้นใยไผ่ในผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ให้แก่เกษตรการและผู้ประกอบการรายใหม่ต่อไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
งานวิจัยนี้ใช้วัสดุผสมจากเส้นใยไผ่เหลือทิ้งกับเส้นใยฝ้าย ขึ้นรูปเป็นผ้าผืน แล้วนำมาออกแบบและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น พร้อมทั้งต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile) ทางการแพทย์ สามารถเพิ่มมูลค่าและลดปริมาณของเสียในชุมชนรวมไปถึงเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมเส้นใยไผ่ในผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ให้แก่เกษตรการและผู้ประกอบการรายใหม่ต่อไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณมยุรี จอยเอากา, คุณฉัตรวดี สายใยทอง และคุณพัชรี ซิลวา
โทรศัพท์ 025494493
โทรศัพท์มือถือ 0831516740
Email mayuree_j@rmutt.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "นวัตกรรมผ้าไม่ทอจากเส้นใยไผ่ ในผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ทางการแพทย์"