อุปกรณ์เลื่อนขากรรไกรล่างมาด้านหน้า
นักวิจัย  
รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล และคณะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2102004517 ยื่นคำขอวันที่ 18 ตุลาคม 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แบบผลิตภัณฑ์ “อุปกรณ์เลื่อนขากรรไกรล่างมาด้านหน้า” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในช่องปาก (oral appliance) เพื่อเป็นทางเลือกในการบรรเทาการกรน และการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea: OSA) โดยอุปกรณ์ที่สวมใส่ในปากขณะนอนหลับจะทำให้ขากรรไกรล่างรวมถึงโคนลิ้นเคลื่อนตัวไปด้านหน้า และเปิดช่องทางเดินหายใจบริเวณคอหอยให้กว้างและมีความตึงตัวมากขึ้น อุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ลิ้นหรือเนื้อเยื่อในลำคอหย่อนลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
“อุปกรณ์เลื่อนขากรรไกรล่างมาด้านหน้า” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในช่องปาก (oral appliance) เพื่อเป็นทางเลือกในการบรรเทาการกรน และการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea: OSA) โดยอุปกรณ์ที่สวมใส่ในปากขณะนอนหลับจะทำให้ขากรรไกรล่างรวมถึงโคนลิ้นเคลื่อนตัวไปด้านหน้า และเปิดช่องทางเดินหายใจบริเวณคอหอยให้กว้างและมีความตึงตัวมากขึ้น อุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ลิ้นหรือเนื้อเยื่อในลำคอหย่อนลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอธิฌา สร้อยนาค
โทรศัพท์ 028496056
โทรศัพท์มือถือ 098-6624992
Email athicha.soi@mahidol.edu, int@mahidol.ac.th
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์เลื่อนขากรรไกรล่างมาด้านหน้า"