อุปกรณ์เสริมสุขภัณฑ์ และระบบสำหรับติดตามผลปัสสาวะ
นักวิจัย  
ผศ.ดร.เบญจพร เลิศอนันตวงศ์ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2102001293 ยื่นคำขอวันที่ 18 มีนาคม 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แบบผลิตภัณฑ์ “อุปกรณ์เสริมสุขภัณฑ์และระบบสำหรับติดตามผลปัสสาวะ” เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถถูกติดตั้งในอ่างของโถสุขภัณฑ์ได้ง่าย ซึ่งสามารถรองรับน้ำปัสสาวะ และวิเคราะห์ค่าต่างๆ จากน้ำปัสสาวะดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถบอกค่าผลลัพธ์และเก็บข้อมูลต่างๆไว้เป็นประวัติได้ ช่วยลดขั้นตอนการอ่าน จดค่า และการล้างทำความสะอาดกระบอกตวง ซึ่งรวดเร็วและสะดวก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
“อุปกรณ์เสริมสุขภัณฑ์และระบบสำหรับติดตามผลปัสสาวะ” เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถถูกติดตั้งในอ่างของโถสุขภัณฑ์ได้ง่าย ซึ่งสามารถรองรับน้ำปัสสาวะ และวิเคราะห์ค่าต่างๆ จากน้ำปัสสาวะดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถบอกค่าผลลัพธ์และเก็บข้อมูลต่างๆไว้เป็นประวัติได้ ช่วยลดขั้นตอนการอ่าน จดค่า และการล้างทำความสะอาดกระบอกตวง ซึ่งรวดเร็วและสะดวก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอธิฌา สร้อยนาค
โทรศัพท์ 028496056
โทรศัพท์มือถือ 098-6624992
Email athicha.soi@mahidol.edu, int@mahidol.ac.th
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์เสริมสุขภัณฑ์ และระบบสำหรับติดตามผลปัสสาวะ"