กรรมวิธีการผลิตโปรตีนไข่ขาวไฮโดรไลเสตผงแบบพ่นฝอยด้วยเอนไซม์อัลคาเลส
นักวิจัย  
รศ.ดร.ศศิธร คงเรือง
นางสาวทิพย์วลี จุลมัญลิก
นางศรัญญา ปานปิ่น
นางสาวพิชญาธร บุญแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 16139
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โปรตีนจัดเป็นหนึ่งในอาหารหลักห้าหมู่ที่สำคัญทั้งในกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป โปรตีนไข่ขาวเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและมีกรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน ไข่ขาวสดมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก และมีโปรตีนประมาณร้อยละ 10 ปราศจากไขมันและคอเลสเตอรอล รับประทานได้ในปริมาณมากเมื่อเทียบกับแหล่งโปรตีนชนิดอื่นๆ โปรตีนในไข่ขาวประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิด ได้แก่ โอวัลบูมินเป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดประมาณร้อยละ 54 และจัดเป็นฟอสโฟไกลโคโปรตีนมีโครงสร้างเป็นสายโพลีเปปไทด์ที่มีหมู่ฟอสเฟตและคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบ อีกทั้งยังมีกรดอะนิโนที่จำเป็นและแร่ธาตุหลายชนิด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ย่อยสลายโปรตีนไฮโดรไลเสต (protein hydrolysate) โดยการใช้เอนไซม์ เข้าทำปฏิกิริยาบริเวณพันธะเปปไทด์ที่มีกรดอะมิโนแต่ละชนิดจับกัน โดยไม่ทำลายกรดอะมิโน ได้เปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ยับยั้งอนุมูลอิสระ ลดความดันโลหิตสูง พร้อมด้วยคุณประโยชน์ที่จำเป็นสำหรับมนุษย์และสัตว์ ส่วนหนึ่งเป็นเปปไทด์ที่ได้จากไลโซไซม์สามารถต้านเชื้อจุลินทรีย์ หลังจากการย่อยสลายโครงสร้างของไข่ขาวแล้วทำให้แห้งแบบพ่นฝอย ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อระเหยน้ำออกจากของเหลวอย่างรวดเร็วด้วยอากาศร้อน กระบวนการนี้ประกอบด้วยกระบวนการพ่นของเหลวออกมาเป็นละอองขนาดเล็กจะเป็นตัวทำให้เกิดพื้นผิวที่ระเหยมากขึ้น เข้าผสมกับอากาศร้อนที่ไหลผ่านอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำที่อยู่ในของเหลวระเหยไปทั้งหมดและได้ผลิตภัณฑ์ ไข่ขาวในรูปแบบผงแห้ง มีกรดอะมิโนครบถ้วน 17 ชนิด มีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลได้ มีเปปไทด์สายสั้นหลากหลายชนิด เพิ่มคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนคือความหนืดจะลดลง ความสามารถในการเกิดโฟมเพิ่มขึ้น มีความสามารถในการละลายได้ดีขึ้น โดยไม่มีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการของไข่ขาวผง มีคุณสมบัติในแง่ของเนื้อสัมผัสที่ดี และมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
รศ.ดร.ศศิธร คงเรือง
โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4301
โทรศัพท์มือถือ 0614010765
Email sasithorn.k@sci.kmutnb.ac.th
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการผลิตโปรตีนไข่ขาวไฮโดรไลเสตผงแบบพ่นฝอยด้วยเอนไซม์อัลคาเลส"