ครีมรองพื้นเนื้อแป้งผสมไขจากกระบกสูตรปราศจากสารกันเสีย ที่ใช้นวัตกรรมครีมที่เปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งเมื่อทาบนผิว
นักวิจัย  
1. นายธรรมนูญ รุ่งสังข์
2. ผศ.ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย
3. ดร.เอกลักษณ์ วงแวด
4. ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์มีมูลค่าทางการตลาดสูงมาก โดยเห็นได้จากในปี 2564 ตลาดเครื่องสำอางมีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 2 แสนล้านบาท (Euromonitor) อย่างไรก็ตามผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมสารจากธรรมชาติหรือวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่าเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของส่วนประกอบดังกล่าวมีความปลอดภัยมากกว่าเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังมีข้อได้เปรียบคือ มีความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของสารจากธรรมชาติ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมโดยใช้วัตถุดิบได้จากธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์
จากการสำรวจของคณะผู้วิจัยโดยจะมุ่งเป้าไปในพื้นที่ล้านนาตะวันออก ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน พบว่ามีเมล็ดพืชหลายชนิดที่น่าสนใจ เช่น เมล็ดกระบก เป็นต้น อย่างไรก็ตามการขายวัตถุดิบที่เป็นเมล็ดกระบกเพียงอย่างเดียว จะเป็นรายได้ทางเดียว ทำให้เกิดความไม่มั่นค
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ครีมรองพื้นเนื้อแป้งผสมไขจากกระบกสูตรปราศจากสารกันเสีย ที่ใช้นวัตกรรมครีมที่เปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งเมื่อทาบนผิว เป็นการใช้นวัตกรรมคือเป็นเนื้อครีมที่ทาบนผิวแล้วเปลี่ยนรูปเป็นแป้ง ซึ่งให้ความรู้สึกเบาสบาย นุ่ม ลื่น เรียบเนียน และไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะ แม้อากาศที่ร้อนชื้น ซึ่งเหมาะกับประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์รองพื้นที่เหมาะกับคนไทยที่มีผิวแพ้ง่าย นอกจากนี้นวัตกรรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่ปราศจากสารกันเสีย ลดความเสี่ยงในการระคายเคือง ทำให้เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่าย ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจัดเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถสร้างเป็นจุดขายได้ นอกจากนี้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกระบกซึ่งเป็นพืชที่สามารถพบมากในท้องถิ่นภาคเหนือตอนบนได้อีกทางหนึ่งด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3076 , 3712-3716
Email uptlo.up@gmail.com
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนดลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ครีมรองพื้นเนื้อแป้งผสมไขจากกระบกสูตรปราศจากสารกันเสีย ที่ใช้นวัตกรรมครีมที่เปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งเมื่อทาบนผิว"