สารสกัดโทคาปินประสิทธิภาพสูงพร้อมใช้เพื่อให้ผิวกระจ่างใส
นักวิจัย  
ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทยมีการเติบโตมากขึ้นในทุกปี โดยจากการอ้างอิงข้อมูลของ Euromonitor ในปี 2562 พบว่า ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงามในประเทศไทยมีการเติบโตจากปีก่อนหน้านี้ 6.7% คิดเป็นมูลค่าตลาดรวม 2.18 แสนล้านบาท และในปี 2557 พบว่าในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวกระจ่างใส (Whitening cosmetic products) ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งสูงกว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชนิดอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมในผิวที่ขาวกระจ่างใสของคนเอเชีย ซึ่งเป็นที่ชัดเจนโดยดูจากตลาดที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีปัญหาสถานการณ์โรคระบาดที่กระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมขอโลกก็ตาม
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวกระจ่างใสในท้องตลาดมีหลากหลายแบรนด์ที่ขายทั้งในประเทศไทยและต่างประทศที่เป็นที่รู้จัก เช่น นีเวีย ยูเซอริน ไฮยาซี ลาโลชโพซี กิฟฟารีน เอสเคทู และอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักนิยมใช้สารสำคัญที่ทำหน้าที่ให้ผิวกระจ่างใสหรือทำหน้าที่ช่วยให้ผิวขาว “whitening agent” เพื่อใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลตามคำกล่าวอ้างของผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอางสำหรับผิวกระจ่างใสมักใช้ whi
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สารสกัดจากธรรมชาติชนิดพิเศษพร้อมใช้ เพื่อใช้ในทางเครื่องสำอางโดยให้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “OXYSHINE” ซึ่งมีรายละเอียและจุดเด่นของนวัตกรรมดังนี้ เป็นนวัตกรรมกระบวนการสกัดให้ได้สารสกัด oxyresveratrol เข้มข้นชนิดใหม่ยังไม่มีในท้องตลาดมาก่อน สารสกัดที่ได้มีประสิทธิภาพช่วยให้ผิวกระจ่างใสสูงกว่าสารสกัดที่ขายอยู่ในท้องตลาด เป็นสารสกัดที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์เพื่อผิวกระจ่างใสที่ชื่อ oxyresveratrol ในปริมาณที่สูง ใช้เทคนิคการสกัดขั้นสูง วิธีการสะดวกสบายสามารถประยุกต์ในอุตสาหกรรมได้ง่าย ไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ เป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สารสกัดเป็นสารสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้ในธรรมชาติ สารสกัดเป็นส่วนประกอบของระบบยูเทคติกที่มีความปลอดภัยของการใช้งานสูง กระบวนการสกัดปลอดภัยต้อผู้ปฏิบัติงานแตกต่างจากการสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3076 , 3712-3716
Email uptlo.up@gmail.com
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนดลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สารสกัดโทคาปินประสิทธิภาพสูงพร้อมใช้เพื่อให้ผิวกระจ่างใส"