เวย์โปรตีนไอโซเลทเสริมแอนโทไซยานินธรรมชาติจากเมล็ดข้าวสีดำ
นักวิจัย  
รศ.ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยและเป็นอาหารหลักของประชากรกว่าครึ่งโลก จัดเป็นแหล่งของสารอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด จึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาผลในด้านประสาทวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเป็นโภชนบำบัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสารสกัดข้าวพันธุ์ลืมผัว โดยปรับปรุงการดูดซึมและการใช้ประโยชน์ในร่างกาย นำองค์ความรู้ทางด้านเคมี การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวสูง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้ว ยังทำให้ภาพลักษณ์ทางด้านเกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์ของไทยดีขึ้นด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลุ่ม Whey Protein มีความพิเศษในการให้ฤทธิ์ Antioxidation สูงกว่า Whey Protein ปกติ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง (antioxidant) เป็นสารที่ละลายในน้ำได้ดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ณัฐพร มีงาม
โทรศัพท์ -
โทรศัพท์มือถือ 090-8939254
Email licensing@step.cmu.ac.th
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีและการตั้งบริษัท (Tech Spin: Technology Transfer and Spin-off Company)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เวย์โปรตีนไอโซเลทเสริมแอนโทไซยานินธรรมชาติจากเมล็ดข้าวสีดำ"