ผลิตภัณฑ์ “พรีไบโอติกไฟเบอร์” จากน้ำตาลอ้อยอาหารแห่งอนาคต
นักวิจัย  
รศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบัน อาหารเพื่อสุขภาพในไทยได้รับความนิยมและมีความต้องการบริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุมาจากกระแสการใส่ใจสุขภาพและความต้องการมีรูปร่างที่ดีของผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้อาหารมาสร้างสมดุลให้ร่างกายและช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายออกมามากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคดังกล่าว ผนวกกับการผลักดันจากภาครัฐที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต การคิดค้นและนำ เสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้มากขึ้น การใช้ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ (Fructo-oligosaccharide, FOS) ในผลิตภัณฑ์ จะอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่เน้นเรื่องระบบการขับถ่าย เนื่องจากฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ (Fructo-oligosacch จึงมีแนวคิดในการผลิตผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์จากน้ำตาลอ้อยอาหารแห่งอนาคต โดยมีฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีใยอาหารสูง ผลิตจากน้ำอ้อย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกไฟเบอร์จากน้ำตาลอ้อยกลิ่นรสผลไม้ อาหารเสริมที่มีไฟเบอร์ช่วยในเรื่องการขับถ่าย ตอบโจทย์ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกวัย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวณัฐพร มีงาม
โทรศัพท์ -
โทรศัพท์มือถือ 090-8939254
Email licensing@step.cmu.ac.th
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีและการตั้งบริษัท (Tech Spin: Technology Transfer and Spin-off Company)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ “พรีไบโอติกไฟเบอร์” จากน้ำตาลอ้อยอาหารแห่งอนาคต"