ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอดสไตล์เกาหลี "Gim Bugak"
นักวิจัย  
โรงงานต้นแบบอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สาหร่ายทอดกรอบเกาหลี ส่วนผสมความอร่อยที่ลงตัวระหว่างข้าวก่ำภาคเหนือของไทยและสาหร่ายจากเกาหลี
ผลงานนวัตกรรมจาก โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
หอม กรอบ อร่อย ไม่อมน้ำมัน ไม่มีกลูเต้นและ MSG
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวณัฐพร มีงาม
โทรศัพท์ -
โทรศัพท์มือถือ 090-8939254
Email licensing@step.cmu.ac.th
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีและการตั้งบริษัท (Tech Spin: Technology Transfer and Spin-off Company)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอดสไตล์เกาหลี "Gim Bugak""