ผงปรุงรสอาหารที่มีส่วนผสมของเห็ดนางฟ้า
นักวิจัย  
อาจารย์ ดร.ธนพล กิจพจน์
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003000807 ยื่นคำขอวันที่ 8 เมษายน 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผงปรุงรสอาหารทั่วไปที่มีจำหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่ที่มีเห็ดเป็นส่วนผสมนั้นจะใช้เห็ดหอมเป็นส่วนประกอบหลัก จึงได้มีแนวคิดที่จะคิดค้นพัฒนาผงปรุงรสอาหารที่มีส่วนผสมของเห็ดนางฟ้าขึ้นมาเป็นผงปรุงรสอาหารที่สามารถใช้ปรุงอาหารทั่วไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีการใช้ผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตที่ให้รสอร่อยเช่นที่มีการใช้ในผงปรุงรสทั่วไป โดยกลูตาเมต (glutamate) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ผลต่อรสชาติอร่อยของอาหาร ผลิตภัณฑ์นี้จะใช้กลูตาเมตที่ได้จากพืช คือ หอมหัวใหญ่ และเห็ด เพื่อช่วยให้รสอร่อย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
โทรศัพท์ 055267038
โทรศัพท์มือถือ 0972693922
Email ip@psru.ac.th
งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผงปรุงรสอาหารที่มีส่วนผสมของเห็ดนางฟ้า"