สูตรและกรรมวิธีการเคลือบผิวกันเชื้อราในไม้ไผ่โดยวัตถุดิบจากธรรมชาติ
นักวิจัย  
นายเทอดเกียรติ แก้วพวง
ว่าที่ ร.ต.ปิยะพงษ์ ยงเพชร
นางสาวเบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2203000782 ยื่นคำขอวันที่ 30 มีนาคม 2565
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัญหาเชื้อรา และมอดขึ้นบนไม้ไผ่ และไม่สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ และสินค้าแปรรูปจากไม้ไผ่ไว้ได้นาน เกิดการผุกร่อนอย่างรวดเร็วระยะการใช้งานสั้น ปัจจุบันมีการรักษาคุณภาพไม้ไผ่ด้วยการใช้สารเคมี ทินเนอร์ หรือแลคเกอร์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สามารถป้องกันการเกิดเชื้อรา และมอดไม้ไผ่ ชะลอการผุพังของไม้ไผ่ ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น อีกทั้งยังสร้างความมันว้าวให้แก่ไม้ไผ่ ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวตมิสา สุขจิตร
โทรศัพท์ 02-9093036
โทรศัพท์มือถือ 063-2200390
Email research@vru.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรและกรรมวิธีการเคลือบผิวกันเชื้อราในไม้ไผ่โดยวัตถุดิบจากธรรมชาติ"