สารประกอบเพื่อการควบคุมและกำจัดตัวเรือด
นักวิจัย  
รศ.ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี
ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2203000490 ยื่นคำขอวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เรือด เป็นปรสิตภายนอกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก ในประเทศไทยไม่มีรายงานการระบาดของเรือดมาหลายสิบปี จนกระทั่งปัจจุบันเกิดการระบาดของตัวเรือดในโรงแรมและที่พักในเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักประสบปัญหาตัวเรือดระบาดในที่พักเป็นอย่างมาก เนื่องจากเรือดสร้างความรำคาญต่อมนุษย์และสัตว์ด้วยการดูดกินเลือด และยังทำให้เกิดผิวหนังอักเสบและบวมบริเวณที่เรือดดูดได้ จึงเกิดการพัฒนาสารประกอบเพื่อการควบคุมและกำจัดตัวเรือดขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สารประกอบเพื่อการควบคุมและกำจัดตัวเรือดที่สามารถเตรียมสารประกอบได้โดยการนำสมุนไพรไทยมาใช้ ทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อาศัย สะดวกในการใช้งาน และสามารถลดปัญหาเรื่องการสร้างความต้านทานของแมลงต่อสารเคมี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
โทรศัพท์ 023298212 ต่อ 4
โทรศัพท์มือถือ 0825999544
Email tlo@kmitl.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สารประกอบเพื่อการควบคุมและกำจัดตัวเรือด"