ชีวภัณฑ์ควบคุมวัชพืชใบกว้าง
นักวิจัย  
ดร.อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสินและคณะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 19603
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
หนึ่งในปัญหาของเกษตรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทย คือ วัชพืชใบกว้าง วัชพืชนี้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว เกษตรกรจึงเลือกใช้สารเคมีในการกำจัด ซึ่งในการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานและปริมาณมาก ส่งผลให้วัชพืชสามารถปรับตัวให้ต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืชได้ ขณะเดียวกันก็มีความเป็นพิษต่อมนุษย์ ส่งผลกระทบและตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีการใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติหรือสารสกัดจากจุลินทรีย์มาทำการควบคุมและทำลายวัชพืช มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยราก่อโรคในวัชพืช ได้แก่รา Colletotrichum siamense และ รา Phoma multirostrata สามารถสร้างสปอร์เข้าไปก่อโรคและทำลายวัชพืชใบกว้างได้แก่ ตีนตุ๊กแก บานไม่รู้โรยป่า และวัชพืชใบกว้างชนิดอื่นๆ ได้โดยไม่เข้าไปทำลายพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ มีความจำเพาะเจาะจงสูงกับวัชพืชเป้าหมาย การใช้งานง่าย ทำให้วัชพืชตายภายในเวลา 2-3 สัปดาห์ สามารถใช้ทดแทนสารเคมีโดยไม่ตกค้างในผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชเป้าหมายได้ภายในเวลา 2-3 สัปดาห์
• มีความจำเพาะเจาะจงกับวัชพืชใบกว้างเป้าหมาย โดยไม่ส่งผลกระทบกับพืชเศรษฐกิจ
• ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปลอดภัย สามารถย่อยสลายได้ ไม่ตกค้างในผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม
• กระบวนการผลิตและกรรมวิธีการใช้งาน ง่ายและไม่ยุ่งยาก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชีวภัณฑ์ควบคุมวัชพืชใบกว้าง"