ถุงมือสำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง
นักวิจัย  
คุณวัชรี ลือนาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0803001508 เรื่อง ถุงมือสำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง ยื่นคำขอวันที่ 22 ธันวาคม 2551
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
งานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพานทองเปิดให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัดมาตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2539 โดยให้บริการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ neuromuscular disorder, musculo-skelatal และ cardiopulmonary disorder โดยพบว่ามีผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อไหล่ติดและกล้ามเนื้อข้อไหล่อ่อนแรง เข้ารับการรักษาถึง 20% และ 30% ตามลำดับ ของผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งหมด ซึ่งภาวะกล้ามเนื้อข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรงนี้ เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองที่มีความผิดปกติ (stroke หรือ cerebrovascular acident) ในระยะแรกของผู้ป่วยที่ประสบกับภาวะโรคเลือดสมอง โดยส่วนใหญ่แล้วแขนขาข้างที่เป็นจะไม่สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้ กล้ามเนื้อมีสภาวะอ่อนปวกเปียก (flaccid หรือ hyponia) ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะเป็นอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึ่งซีก และมีภาวะข้อไหล่ติด (frozen shoulder) ตามมา ดังนั้นในระยะนี้จึงต้องมีการเคลื่อนไหวแขนให้เต็มช่วงการเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันข้อไหล่ติดและรอการฟื้นตัวของสมอง และกล้ามเนื้อต่อไป เมื่อเริ่มเข้าสู่ระยะที่ผู้ป่วยเริ่มมีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น (spastic) ปกติแล้วกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนต้นเช่น กล้ามเนื้อหัวไหล่จะเกิดการเคลื่อนไหวกลับคืนมาก่อนกลุ่มกล้ามเนื้อส่วนปลาย ดังนั้นในระยะนี้ผู้ป่วยจะต้องออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้น ทำให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ถุงมือสำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง สามารถสวมได้ทั้งมือซ้ายและขวา เพื่อใช้ร่วมกับรอกบริหารข้อไหล่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรงสามารถจับรอกบริหารข้อไหล่กระชับมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง ลดภาระการดูแลผู้ป่วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
โทรศัพท์ 038-102287
Email tlo.buu.n@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ถุงมือสำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง"