อุปกรณ์สำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวกำหนดระดับน้ำหนัก
นักวิจัย  
รศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
คณะพยาบาลศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 01001000443 เรื่อง อุปกรณ์สำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวกำหนดระดับน้ำหนักการกด ยื่นคำขอวันที่ 3 มีนาคม 2553
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โรคเบาหวานเป็นภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เป็นโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของโลก การป้องกันความพิการจากการตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่ทำได้ คือ การบริหารเท้าและดูแลเท้าให้ถูกวิธีทุกวัน นอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติของเส้นประสาทที่เท้า หรือตรวจการสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกที่เท้า หรือเรียกสั้น ๆ ว่า การตรวจเท้าเบาหวาน (diabetic foot examination)
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์สำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวกำหนดระดับน้ำหนักการกดตามการประดิษฐ์นี้
ซึ่งประกอบด้วย ด้ามจับ เส้นเอ็น (Bi-filament) และฝาครอบเส้นเอ็น (Bi-filament) โดยที่เส้นเอ็น
(Bi-filament) ประกอบด้วย เส้นเอ็นเส้นที่ 1 ทำหน้าที่ในการตรวจวัดการสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกที่เท้า และเส้นเอ็นเส้นที่ 2 ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดระดับน้ำหนักการกด (land mark) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย เพื่อเพิ่มมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในตรวจสอบ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
โทรศัพท์ 038-102287
Email tlo.buu.n@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์สำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวกำหนดระดับน้ำหนัก"