อิมัลเจลที่มีส่วนประกอบของอนุภาคนาโนอิมัลชั่นบรรจุสารสกัดจากเหง้าขิงและอนุภาคนาโนทองคำเพื่อยั้บยั้งการอักเสบและสมานแผล
นักวิจัย  
ดร.กนกวรรณ ศันสนะพงษ์ปรีชา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103002848 ยื่นคำขอวันที่ 30 กันยายน 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสารสกัดจากเหง้าขิงมีฤทธิ์ในการต่อต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระ หากแต่สารสกัดเหล่านี้อยู่ในรูปที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ ทำให้การซึมผ่านสู่เซลล์ผิวหนังเป็นไปอย่างจำกัด และออกฤทธิ์ในการต่อต้านการอักเสบและสมานแผลได้ไม่เต็มที่ อนุภาคนาโนอิมัลชั่นที่ทีมวิจัยคิดค้นขึ้นสามารถห่อหุ้มสารสกัดไขมันจากเหง้าขิงได้เป็นอย่างดี ทำให้สารสำคัญจากขิงซึมซาบเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผลและลดการอักเสบที่เกิดขึ้นได้ นอกจากสารสกัดจากเหง้าขิงแล้วตั้งแต่อดีตกาล มีการใช้ทองคำซึ่งเป็นแร่ธาตุบริสุทธิ์เพื่อช่วยปรับสภาพผิวหนังให้เนียนและกระจ่างใสมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการใช้แผ่นทองคำที่มีขนาดใหญ่ มีข้อจำกัดในการซึมผ่านผิวหนัง และต้องใช้ในปริมาณมาก จนอาจก่อให้เกิดพิษได้ ทีมวิจัยจึงได้ทำการพัฒนาอนุภาคนาโนทองคำที่มีขนาดเล็กมาก สามารถซึมผ่านผิวหนังได้ดี และมีประสิทธิภาพในการยั้งการอักเสบและสมานแผลแม้ใช้ในปริมาณที่น้อยนิด ทำให้ไม่เกิดพิษต่อร่างกาย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อิมัลเจลนี้ ได้ผสานคุณค่าจากนาโนอิมัลชั่นห่อหุ้มสารสกัดจากเหง้าขิงและอนุภาคนาโนทองคำ เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการอักเสบและสมานแผลได้ดียิ่งขึ้น จากการทดสอบในระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการพบว่า อนุภาคนาโนอิมัลชั่นห่อหุ้มสารสกัดจากเหง้าขิงและอนุภาคนาโนทองคำ สามารถช่วยประสานเซลล์ผิวหนังที่เกิดการฉีดขาด ให้กลับมาสมานกันได้เร็วขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงนาโนอิมัลชั่นห่อหุ้มสารสกัดจากเหง้าขิงและอนุภาคนาโนทองคำ สามารถช่วยยับยั้งการหลั่งสารไนตริก ออกไซด์ ที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงจากการทดสอบการซึมผ่านผิวหนังโดยใช้ผิวหนังสุกรพบว่า อิมัลเจลที่มีนาโนอิมัลชั่นห่อหุ้มสารสกัดจากเหง้าขิงและอนุภาคนาโนทองคำ สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังได้ในระดับที่ลึกขึ้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อิมัลเจลที่ได้ ยังมีความคงตัวที่ดีหลังจากผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะเร่งที่อุณหภูมิ 4 และ 40 องศาเซลเซียส
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1311
Email tlo-ipb@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อิมัลเจลที่มีส่วนประกอบของอนุภาคนาโนอิมัลชั่นบรรจุสารสกัดจากเหง้าขิงและอนุภาคนาโนทองคำเพื่อยั้บยั้งการอักเสบและสมานแผล"