ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว
นักวิจัย  
ดร.วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003001588 ยื่นคำขอวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2203000187 ยื่นคำขอวันที่ 26 มกราคม 2565
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด ภายใต้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 โดยใช้เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีแบบง่ายในขั้นตอนเดียว (Colorimetric LAMP-XO) ให้ผลการทดสอบภายใน 1 ชั่วโมง สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ โดยถ้าสีของสารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองแสดงว่ามีการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 แต่ถ้าสีของสารละลายยังคงเป็นสีม่วงแสดงว่าไม่มีการติดเชื้อ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• ใช้อุปกรณ์การตรวจที่ง่ายและราคาถูกกว่าการตรวจด้วยวิธี RT-qPCR (1-step on heat blocks)
• ใช้เวลาการตรวจที่รวดเร็วเมื่อเทียบกับวิธี RT-qPCR (only 75 min)
• สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า
• ค่าความไว (Sensitivity) 92%
• ค่าความจำเพาะ (Specificity) 100%
• ค่าความแม่นยำ (Accuracy) 97%
• ผ่านการรับรองมาตรฐานชุดตรวจจาก อย.
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จิรนันท์ บุบผามาลา
โทรศัพท์ 025647000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว"