อุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล
นักวิจัย  
นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7536 เรื่อง อุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันขั้นตอนการทำแผลที่บริเวณต่างๆ ของร่างกายนั้น จะปฏิบัติการบนการรองรับ ซึ่งจะรองรับวัสดุสิ้นเปลืองจากการทำแผล เช่น ผ้าพันแผล สำลี หรือวัสดุทำแผลชนิดติดเชื้ออื่นๆ ร่วมกับการรองรับน้พหรือสารคัดหลั่งที่เกิดจากการทำแผล หลังจากนั้นขยะเหล่านั้นจะทำการแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนของวัสดุทำแผลติดเชื้อที่จะต้องแยกเพื่อส่งไปเผาทำลาย 2. ส่วนของน้ำล้างแผลและน้ำคัดหลั่งติดเชื้อ ในปัจจุนบันการแยกขยะสองกลุ่มนี้ทำได้ค่อนข้างลำบาก บุคลากรที่ทำการคัดแยกต้องทำหน้าที่เพิ่มหลายขั้นตอน และมีโอกาสที่บุคคลเหล่านั้นจะได้รับการปนเปื้อนสารวัสดุติดเชื้อเหล่านี้ได้ง่าย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล สามารถกรองวัสดุสิ้นเปลืองจากการทำแผลและน้ำคัดหลั่งติดเชื้อหรือของเหลวอื่นๆ ที่เกิดจากการทำแผลออกจากกันเพื่อส่งแยกทำลายได้อย่างถูกต้อง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
โทรศัพท์ 038-102287
Email tlo.buu.n@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์รองรับของเสียจากการทำแผล"