ชุดลดอุณหภูมิสำหรับเด็ก
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2203001692
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ภาวะไข้เฉียบพลัน หากเด็กไข้สูงเกินกว่า 42 องศาเซลเซียส จะทำให้สมองถูกทำลาย เมตาโบลิซึมของเซลล์ประสาทเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กชัก
ที่ผ่านมาพบว่าชุดปรับอุณหภูมิเป็นชุดประคบร้อนเย็นสำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีการติดเชื้อและมีไข้สูง เป็นชุดเชือกผูกมีช่องใส่เจลประคบเย็น หรือผ้าห่มลดร้อนที่ใช้หลักการความร้อนจากที่สูงจะไหลไปสู่ที่ที่มีความร้อนต่ำกว่า แต่สิ่งประดิษฐ์ตามข้างต้นพบปัญหาในเรื่องขนาดของชุด และขนาดของช่องสำหรับใส่เจลเก็บความเย็นซึ่งเล็กเกินไป สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลดอุณหภูมิในเด็กส่วนใหญ่ใช้หลักการเจลประคบเย็นเพื่อการลดไข้ แต่ยังไม่มีการป้องกันการเกิดการหดตัวของหลอดเลือดในเด็ก ดังนั้น คณะผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาชุดเสื้อ-กางเกง ลดอุณหภูมิที่เน้นเฉพาะจุดที่ต้องการระบายความร้อน เช่น บริเวณซอกคอ รักแร้ ข้อพับเข่า หลัง ให้มีความเหมาะสมกับเด็กที่อายุ 1-5 ขวบ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- สามารถลดอุณหภูมิได้เฉพาะจุด โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดรวมของเส้นเลือด เช่น บริเวณซอกคอ รักแร้ ขาหนีบ ข้อพับเข่า และบริเวณแผ่นหลัง
- มีความทนทาน สามารถใช้ได้จนกว่าผ้าจะขาด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จินดาพร พลสูงเนิน
โทรศัพท์ 043-202-733
โทรศัพท์มือถือ 086-451-4455
Email chinph@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดลดอุณหภูมิสำหรับเด็ก"