ตะเกียงเทอร์โมอิเล็กทริก
นักวิจัย  
รองศาสตราจารย์สุปรีดิ์ พินิจสุนทร และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2203001320
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
พลังงานความร้อนเป็นพลังงานที่มนุษย์สามาถสร้างขึ้นได้ รวมถึงมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้จึงมีความจำเป็นในกรณีที่เกิดภัยภิบัติทางธรรมชาติหรือการจ่ายไฟฟ้าตามบ้านเรือนเกิดการขัดข้อง
อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ที่ผ่านมามีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทอร์โมอิเล็กทริกหลากหลายชนิด เช่น ชุดเปลี่ยนความร้อนทิ้ง เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศเป็นไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก โดยตะเกียงที่มีแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกเพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าและให้แสงสว่างในตัวจึงเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจอุปกรณ์หนึ่ง เนื่องจากอุปกรณ์นี้สามารถจ่ายไฟให้กับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กได้
ดังนั้น คณะผู้ประดิษฐ์จึงได้ประดิษฐ์ให้แกนรับความร้อนของตะเกียงเทอร์โม อิเล็กทริกเป็นทรงหกเหลี่ยม แล้วนำแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกไปติดที่แกนดังกล่าวเพื่อให้สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าและให้แสงสว่างในยามฉุกเฉิน โดยสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 0.5 วัตต์ (1.7 โวลต์, 0.3 แอมแปร์) นานถึง 5 ชั่วโมง
- พลังงานไฟฟ้าที่ได้สามารถจ่ายให้โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรีพกพา หลอดไฟแอลอีดี หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จินดาพร พลสูงเนิน
โทรศัพท์ 043-202-733
โทรศัพท์มือถือ 086-451-4455
Email chinph@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ตะเกียงเทอร์โมอิเล็กทริก"