อุปกรณ์ประคบเย็นสำหรับขาสัตว์
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิกา พุทธชาลี และคณะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2203002882
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การใช้ม้าเพื่อการแข่งขันเป็นรูปแบบการใช้งานม้าที่พบมากที่สุด ปัญหาที่เกิดกับม้าเนื่องจากการแข่งมักจะเป็นปัญหาการบาดเจ็บที่ขาส่วนล่าง ซึ่งเป็นส่วนที่รับน้ำหนักและเป็นบริเวณที่ไม่มีกล้ามเนื้อมาช่วยในการพยุงน้ำหนักตัว มีเฉพาะกระดูก ข้อต่อ และเส้นเอ็นเท่านั้น นอกจากนี้การใช้งานโดยการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง การแข่งความเร็ว ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดการกระแทกและดึงรั้งในส่วนของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น และยังเป็นการเพิ่มความร้อนของตำแหน่งดังกล่าวด้วย
ปัจจุบันการประดิษฐ์เครื่องทำความเย็นสำหรับรักษาการบาดเจ็บในสัตว์ในต่างประเทศมีหลากหลายผลงาน แต่มีข้อเสียคือมีราคาแพง ดังนั้นในวงการม้าแข่งจึงมีเพียงแค่การใช้เจลทำความเย็นประคบเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีข้อเสียคือไม่สามารถทราบได้ว่าความเย็นเพียงพอที่จะลดการอักเสบหรือไม่เนื่องจากการไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ และยังไม่สามารถควบคุมม้าให้นิ่งได้
เพื่อแก้ปัญหาข้างต้น คณะผู้ประดิษฐ์จึงสร้างอุปกรณ์ทำความเย็นสำหรับขาม้าขึ้น โดยใช้เจลเก็บความเย็นแบบแข็งเชื่อมต่อเข้ากับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เพื่อควบคุมให้ความเย็นครอบคลุมตามเวลาที่ต้องการ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- สามารถทำความเย็นได้นานตามระยะเวลาที่ต้องการ
- พกพาสะดวก นำไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จินดาพร พลสูงเนิน
โทรศัพท์ 043-202-733
โทรศัพท์มือถือ 086-451-4455
Email chinph@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ประคบเย็นสำหรับขาสัตว์"