คุกกี้แป้งกล้วย
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล และคณะ
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1903002015
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เป็นการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์คุกกี้แป้งกล้วย เพื่อให้เหมาะสมแก่สุขภาพผู้บริโภค โดยนำกล้วยดิบมาแปรรูปเป็นแป้ง เพื่อให้ได้คุกกี้แบบใหม่ที่ปราศจากกลูเตน สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ได้ และมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่กล้วย ลดต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารและนำสู่เชิงพาณิชย์ได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• ปลอดกลูเตน เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตน และปลอดไขมันทรานส์ ดีต่อผู้รักสุขภาพ
• มีใยอาหารสูงกว่าคุกกี้แป้งสาลี
• ลดความอยากอาหาร ลดการอักเสบในลำไส้ ปรับสมดุลในร่างกาย และระบบทางเดินอาหาร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "คุกกี้แป้งกล้วย"