อุปกรณ์สำหรับอุ้มทารก
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1903003002
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อุปกรณ์สำหรับอุ้มทารกเพื่อช่วยในการให้นมแก่ทารกที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ช่วยในการจัดท่าของทารกให้เหมาะสม ช่วยลดอาการปวดเมื่อยของแม่ได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• สายคล้องที่พาดผ่านบริเวณไหล่มีความบาง กระชับ รองรับน้ำหนักได้ถึง 10 กิโลกรัม
• ประยุกต์ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่า คือ ผ้าขาวม้าทอมือ
• มีระบบล็อคสาย 2 ชั้น เพื่อป้องกันการหลุดเลื่อนของสายคล้องอุ้มทารก
• มีผ้าคลุมเพื่อให้นมที่ใช้ได้ 2 ทาง และใช้เป็นผ้าคลุมให้ทารกในขณะหลับได้
• มีที่ล็อคตัวทารกเพื่อป้องกันการพลัดตกของทารกจากสายคล้องอุ้มทารก
• มีที่หุ้มตัวล็อคเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้สายล็อคเพื่อป้องกันทารกพลัดตกจากสายคล้องอุ้มทารก
• ใช้วัสดุที่ระบายความร้อนได้ดี มีความทนทาน ทำความสะอาดได้ง่าย ต้นทุนต่ำ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์สำหรับอุ้มทารก"