แผ่นฟิล์มถนอมอาหารที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
นักวิจัย  
รองศาสตราจารย์พรนภา เกษมศิริ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2003000533
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แผ่นฟิล์มยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหยจากพืช เพื่อให้ได้แผ่นฟิล์มที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับถนอมอาหาร
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง โดยทดสอบกับมะเขือเทศราชินี พบว่าแผ่นฟิล์มสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศราชินีได้มากกว่าเมื่อเทียบกับสูตรควบคุม โดยวัดการสูญเสียน้ำหนักของมะเขือเทศ
• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ง่ายกว่า
• สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับฟิล์มชนิดอื่นได้ เช่น ฟิล์มแป้งพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แผ่นฟิล์มถนอมอาหารที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์"