เครื่องสับอ้อยในแนวแกนนอน
นักวิจัย  
รองศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1903002833
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องสับอ้อยในแกนนอนใช้ในการสับอ้อยให้มีขนาดสม่ำเสมอกัน สำหรับนำไปใช้ในการวัดปริมาณน้ำตาลในอ้อย ทำให้ได้ผลการทดสอบที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• เครื่องมีขนาดเล็กและสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
• มีชุดปิดครอบทำด้วยเหล็กป้องกันการฟุ้งกระจายของอ้อยสับ
• ใบมีดทำมุมตั้งฉากกับแนวลำอ้อยทำให้ประสิทธิภาพการสับมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ชุดใบมีดมีขายตามท้องตลาดสามารถนำมาใช้แทนและหาได้ง่าย
• สามารถถอดทำความสะอาดชุดอุปกรณ์การสับได้ง่ายและรวดเร็ว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องสับอ้อยในแนวแกนนอน"