ปลาส้มเสริมกาบา
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิโยรส หงษาชาติ และคณะ
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย)
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2003000868
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สูตรปลาส้มโดยใช้เชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถสร้างกาบาในกระบวนการหมักปลาส้ม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• ช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น รสชาติ และระยะเวลาในการหมัก
• ปลาส้มที่ผ่านการทอดแล้วมีกลิ่นหอม รสชาติดี
• เนื้อปลามีเนื้อสัมผัสนุ่ม ไม่ร่วน
• มีปริมาณกาบามากกว่า 70 มิลลิกรัม/กรัม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ปลาส้มเสริมกาบา
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ปลาส้มเสริมกาบา"