อุปกรณ์ป้องกันการเกิดภาวะปลายเท้าตก
นักวิจัย  
ดร.สมรภพ บรรหารักษ์ และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2003000657
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อุปกรณ์ป้องกันภาวะปลายเท้าตกสามารถพกพาสะดวก ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงผู้ป่วยตามบ้านได้ สามารถบริหารข้อเท้าให้กระดก ขึ้น-ลง ตามองศาเท้าและจำนวนครั้งที่กำหนด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• ใช้สำหรับออกกำลังกายบริเวณเท้าเพื่อป้องกันภาวะปลายเท้าตกของผู้ป่วย
• สามารถสวมใส่ได้สะดวกสบาย มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
• มีการทำงานแบบ Active Mode ที่มีเซนเซอร์วัดตามน้ำหนักการกดของเท้า เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถขยับข้อเท้าขึ้นลงได้ด้วยตนเอง
• มีการทำงานแบบ Passive Mode ที่เหมาะสำหรับการใช้เพื่อฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะปลายเท้าตก และช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ดูแลในการออกกำลังกายให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงมากขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ป้องกันการเกิดภาวะปลายเท้าตก"