อุปกรณ์บีบไล่เลือดเพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลวิวัฒน์ แสนโสม และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2003000659
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อุปกรณ์สำหรับใช้ในการป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำในบุคคลที่มีความเสี่ยงและบุคคลทั่วไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• สามารถใช้งานได้ง่าย พกพาสะดวก
• มี 2 โหมด คือ บีบพร้อมกันและแบบไล่สลับจากล่างขึ้นบน มีแรงบีบ 5 ระดับ เรียงจากน้อยไปมาก
• ตัวเครื่องมีเสียงเตือนเมื่อใช้งานครบ 15 นาที และมีการกำหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 30 นาที หากมีการใช้เกินเวลาเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติ
• มีปลอกที่สามารถถอดซักได้ ป้องกันการสะสมของแบคทีเรีย
• เป็นอุปกรณ์บีบไล่เลือดที่ช่วยป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เหมาะสำหรับบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำ ทั้งในคนที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล และบุคคลทั่วไป
• ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ถ้ามีการผลิตในไทยจะช่วยราคาถูกลงได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์บีบไล่เลือดเพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตัน"