เครื่องวัดสมบัติเชิงแสงของสารละลายอนุภาคนาโนทองแบบพกพา
นักวิจัย  
รองศาสตราจารย์ธีระพงษ์ พวงมะลิ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2003001777
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องวัดสมบัติเชิงแสงของสารละลายอนุภาคนาโนทองแบบพกพาที่มีการควบคุมเส้นทางแสงด้วยเส้นใยแก้วนำแสง สามารถประยุกต์ใช้ในการแพทย์ระดับนาโน เช่น การบำบัดด้วยความร้อนจากแสง และไบโอเซนเซอร์ชนิดที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีได้ด้วยตาเปล่า
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง
• สามารถใช้งานได้ง่าย สามารถคำนวณค่าดูดกลืนแสงได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพสูง
• การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ส่งผลต่อการวัดสมบัติเชิงแสงของอนุภาคนาโนทองน้อยมาก จึงเหมาะต่อการประยุกต์ไปเป็นไบโอเซนเซอร์ชนิดพกพาได้ โดยเครื่องมีขนาดเล็กและมีต้นทุนในการผลิตต่ำ
• สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดโมเลกุลได้หลากหลายและสามารถประยุกต์ส่วนประมวลผลให้สามารถแสดงค่าความเข้มข้นของโมเลกุลเป้าหมายที่ต้องการตรวจวัดได้ในเครื่องเดียว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องวัดสมบัติเชิงแสงของสารละลายอนุภาคนาโนทองแบบพกพา"