ตู้ดูดฝุ่นสำหรับแต่งชิ้นงานทางทันตกรรม
นักวิจัย  
นายศุภฤกษ์ ตีเมืองซ้าย และคณะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2103000741
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ตู้ดูดฝุ่นสำหรับแต่งชิ้นงานทางทันตกรรมที่สามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• สามารถดูดฝุ่นได้แรงขึ้น มีการติดตั้งแผ่นกรองอากาศทำให้ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายไปภายนอก มีกล่องเก็บฝุ่นที่สามารถถอดออกเพื่อนำฝุ่นไปทิ้งได้ง่าย
• มีไฟส่องสว่างพร้อมเลนส์ขยายเพื่อให้สามารถมองเห็นชิ้นงานได้ชัดเจน และมีการติดตั้งระบบสำรองไฟ
• เป็นเครื่องมือที่มีราคาถูก มีขนาดกะทัดรัดเคลื่อนย้ายได้ง่าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ตู้ดูดฝุ่นสำหรับแต่งชิ้นงานทางทันตกรรม"