ตู้ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (KIOS of Elderly Persons)
นักวิจัย  
นายกิตติ วงศ์ภาวราวัฒน์
นายธนกร สุนันทชัยกุล
นายวัชรากร หนูทอง
นางสาวปรารถนา กู้เกียรติกูล
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ตู้ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (KIOS of Elderly Persons) ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้งานได้อย่างสะดวก ง่าย ทันสมัย ปลอดภัย โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ ระบบรู้จำใบหน้า ระบบสมาร์ทการ์ด ตรวจวัดสัญญาณชีพอย่างเต็มรูปแบบระบบวิเคราะห์ และแนะนำสุขภาพ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. รองรับการสแกนใบหน้า (face recognition) หรือ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart card) และระบบไม่ระบุตัวตน
2. รายการตรวจ ชั่งน้ำหนักแบบนั่ง และรองรับการใช้วีลแชร์
3. การวัดความดับแบบสอดแขน และการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ได้ทั้งแขนซ้ายและขวา
4. ระบบคำนวณค่าการเผาผลาญพลังงาน (BMR) และค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ตู้ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (KIOS of Elderly Persons)"