เทคโนโลยีการทำความเย็นด้วยวัสดุคอมโพสิต เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็น
นักวิจัย  
ดร.สุดคนึง สิงห์โต
ดร.ณัฏฐพร พิมพะ
ดร.สินีนาฏ ไทยบุญรอด
ดร. ชลิตา รัตนเทวะเนตร
นายเอกนรินทร์ ธนายุพงศ์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เทคโนโลยีการทำความเย็นด้วยวัสดุคอมโพสิตจะมุ่งเน้นกระบวนการที่ช่วยประหยัดพลังงานในการเหนี่ยวนำให้เกิดความเย็น โดยการใช้วัสดุคอมโพสิตที่มีลักษณะเป็นอนุภาคของแข็งทำหน้าที่เป็นตัวเหนี่ยวนำโมเลกุลของน้ำเพื่อทำให้เกิดความเย็นยิ่งยวด ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มอุณหภูมิในการเกิดน้ำแข็งที่อุณหภูมิสูงกว่า -5.0 °C โดยจะสูงกว่าอุณหภูมิการแข็งตัวของน้ำกลั่นที่สภาวะปกติ (-12.0 °C) ดังนั้นนวัตกรรมนี้จะช่วยประหยัดพลังงานในการลดความเย็นได้ถึง 55-97%
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• ใช้วัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• สามารถใช้ซ้ำได้
• สามารถประหยัดพลังงานในการทำความเย็นมาก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 025647000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เทคโนโลยีการทำความเย็นด้วยวัสดุคอมโพสิต เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็น"