องค์ประกอบอนุภาคนาโนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ทนความร้อนและมีความคงตัว (แอสตาแซนทิน)
นักวิจัย  
ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 22282
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
องค์ประกอบอนุภาคนาโนของผลิตภัณฑ์แอสตาแซนธิน (astaxanthin) ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง มีการปรับองค์ประกอบของส่วนห่อหุ้มโดยใช้พอลิแซคคาไรด์ ร่วมกับโปรตีนจากพืช เนื่องจากพอลิแซคคาไรด์ โดยทั่วไปมีสมบัติละลายน้ำได้ดี มีความหนืดต่ำ และโปรตีนจากพืชมีสมบัติเป็นอิมัลซิไฟเออร์ สามารถเพิ่มความคงตัวแก่แอสตาแซนธิน (astaxanthin) ที่ถูกห่อหุ้มได้ เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยองค์ประกอบอนุภาคนาโนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มีจุดเด่นคือสามารถทนความร้อน และมีความคงตัว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. สามารถเพิ่มความคงตัวแก่แอสตาแซนธิน (astaxanthin) ที่ถูกห่อหุ้มได้
2. อนุภาคนาโนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแอสตาแซนธิน (astaxanthin) สามารถทนความร้อนได้
3. เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1311
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "องค์ประกอบอนุภาคนาโนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ทนความร้อนและมีความคงตัว (แอสตาแซนทิน)"