องค์ประกอบอนุภาคนาโนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ทนความร้อนและมีความคงตัว (แอสตาแซนทิน)
นักวิจัย  
ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 22282
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แอสตาแซนธิน (astaxanthin) มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีถึง 6000 เท่า นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์จากการทำลายของอนุมูลอิสระ ปกป้องสารพันธุกรรมในเซลล์จากการถูกทำลาย ป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ และมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย อย่างไรก็ตาม แอสตาแซนธิน (astaxanthin) มีข้อจำกัดสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอยู่มาก เนื่องจากมีความสามารถในการละลายน้ำได้น้อย รวมทั้งโครงสร้างโมเลกุลมีลักษณะเป็นพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวเป็นสายยาว (conjugated alkene) ทำให้ความเสถียรต่ำ ไวต่อปฏิกิริยาด้วยแสง ความร้อน กรด-ด่าง และปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) จึงเสื่อมสภาพและถูกทำลายได้ง่ายในระหว่างกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. สามารถเพิ่มความคงตัวแก่แอสตาแซนธิน (astaxanthin) ที่ถูกห่อหุ้มได้
2. อนุภาคนาโนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแอสตาแซนธิน (astaxanthin) สามารถทนความร้อนได้
3. เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1311
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "องค์ประกอบอนุภาคนาโนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ทนความร้อนและมีความคงตัว (แอสตาแซนทิน)"