อุปกรณ์การถ่ายภาพสำหรับถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1401000799 ยื่นคำขอวันที่ 23 มกราคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ กำหนดโดยเงื่อนไขทางสถาปัตยกรรม ภายในพระอุโบสถมีสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบมากมายที่บดบังทัศนียภาพในการชม ซึ่งเป็นปัญหาในการรับรู้และเรียนรู้โดยเฉพาะพระประทานขนาดใหญ่ซึ่งบดบังภาพผนังหุ้มกลองด้านหลังพระประธานเป็นพื้นที่กว้าง อีกทั้งความสูงของผนังโบสถ์ทำให้ภาพจิตรกรรมอยู่ไกลจากสายตาก็เป็นอีกปัจจัยปัญหาหนึ่งของการรับรู้ กล่าวคือภาพที่อยู่ในมุมสูงจะมีขนาดเล็กลง เกิดมิติทางทัศนียภาพของจิตรกรรมไทยอีกทั้งยังมีการบดบังของสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบที่อยู่ภายในพระอุโบสถ ทำให้การมองเห็นภาพขาดความต่อเนื่องในการมองเห็น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์การถ่ายภาพสำหรับถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ เป็นการสร้างนวัตกรรมการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อถ่ายทอดมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง เป็นมุมที่มองเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในระดับสายตาที่มีสัดส่วนและสีของภาพที่ถูกต้องตามสภาพในตำแหน่งปกติของจิตรกรรมฝาผนังอันจะก่อให้เกิดการรับรู้ที่ดีถึงคุณค่าจิตรกรรมไทย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
โทรศัพท์ 038-102287
Email tlo.buu.n@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์การถ่ายภาพสำหรับถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ"