แอนดรอยด์คัดกรองโรคหัวใจ
นักวิจัย  
ผศ.ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9109 เรื่อง เครื่องคัดกรองโรคหัวใจด้วยเสียงหัวใจ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การคัดกรองโรคหัวใจ โดยโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานทุกสถานที่ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ สามารถคัดกรองผู้ที่มีเสียงหัวใจผิดปกติได้ถูกต้อง 84%
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นโปรแกรมติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต สามารถคัดกรองโรคด้วยเสียงหัวใจ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
โทรศัพท์ 055-966286
โทรศัพท์มือถือ 085-8040008
Email suwannat@nu.ac.th
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แอนดรอยด์คัดกรองโรคหัวใจ"