หมอนหนุนศีรษะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
นักวิจัย  
ผศ.ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7134 เรื่อง อุปกรณ์สำหรับหาระดับความสูงที่เหมาะสมของหมอนสำหรับแต่ละบุคคล
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
หมอนหนุนศีรษะที่เหมาะสมกับกายวิภาคของแต่ละบุคคล จะช่วยลดอาการเกร็งและปวดของกล้ามเนื้อต้นคอ บ่า และหลัง หากสามารถผลิตหมอนได้เฉพาะบุคคลเช่นเดียวกับการตัดเสื้อผ้าจะเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ยุ่งยากในการค้นหาร้านดังกล่าว วิธีที่ง่ายกว่านั้นคือวัดค่าทางกายวิภาคของแต่ละบุคคลแล้วนำหมอนที่สนใจมาวัดด้วยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น เพื่อคัดเลือกหมอนให้ตรงกับบุคคลนั้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นอุปกรณ์ซึ่งสามารถวัดค่าทางกายวิภาคของแต่ละบุคคล แล้วนำค่าเหล่านั้นไปใช้ในการเลือกหมอนเพื่อรับกับกายวิภาคที่วัดได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
โทรศัพท์ 055-966286
โทรศัพท์มือถือ 085-8040008
Email suwannat@nu.ac.th
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "หมอนหนุนศีรษะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล"