อุปกรณ์ป้องกันการล้มขณะเดินในผู้ที่ขาอ่อนแรง
นักวิจัย  
ผศ.ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8000 เรื่อง อุปกรณ์ป้องกันการล้มขณะออกกำลังกายบนลู่วิ่ง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผู้ที่ขาอ่อนแรงจากสาเหตุต่างๆ หากได้รับการฟื้นฟู จะช่วยให้กล้ามเนื้อของขาแข็งแรงขึ้น จนกระทั่งสามารถทรงตัวได้ หรือป้องกันกล้ามเนื้อขาลีบ การฟื้นฟูที่ได้ผลดีต้องลงน้ำหนัก เช่น การเดิน เป็นต้น แต่ผู้ที่อ่อนแรงและผู้ช่วยเหลือ คงกังวลกับการหกล้ม จึงหลีกเลี่ยงที่จะเดิน อุปกรณ์นี้จะช่วยพยุงไว้ ในขณะก้าวเดินบนพื้นราบหรือบนลู่วิ่ง หากเสียหลักเครื่องจะรั้งไว้ จึงไม่ล้มลงพื้นหรือไม่กระแทก ไม่เกิดอันตราย จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจในการฝึกเดิน นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินบนลู่วิ่งในผู้ที่สงสัยว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะขาดเลือด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยพยุงผู้ที่ฝึกเดิน ผู้ที่กำลังฟื้นฟูกล้ามเนื้อขา รวมทั้งผู้ที่เข้ารับการตรวจในห้องตรวจหัวใจ ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
โทรศัพท์ 055-966286
โทรศัพท์มือถือ 085-8040008
Email suwannat@nu.ac.th
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ป้องกันการล้มขณะเดินในผู้ที่ขาอ่อนแรง"