ลูกประคบสมุนไพรสดบรรจุกระป๋อง/ถุงรีทอร์ต
นักวิจัย  
นางจิตต์เรขา ทองมณี
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ลูกประคบสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนวดประคบในสปาหรือการนวดแผนโบราณ มีการส่งออกเพื่อใช้ในสปาในต่างประเทศ ลูกประคบสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยที่นำสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร้ ผิวมะกรูด ใบมะขาม การบูร พิมเสน เป็นต้น มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ รวมกันแล้วห่อด้วยผ้าดิบหรือผ้าฝ้าย มัดให้แน่นเป็นลูกกลมๆ นำมาประคบตามร่างกายเพื่อลดการปวดเมื่อย คลายกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายความเครียด ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น โดยทั่วไปการผลิตลูกประคบเพื่อจำหน่ายนิยมใช้สมุนไพรแบบที่ทำให้แห้ง สามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือน แต่การทำสมุนไพรแห้งโดยการอบหรือตากแดดนั้น ถ้ากระบวนการทำสมุนไพรแห้งไม่ดี เมื่อเก็บไว้นานหลายเดือนอาจมีราปรากฏให้เห็นหรืออาจพบมอดในสมุนไพร ซึ่งเป็นปัญหาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และการจำหน่าย โดยเฉพาะการส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งในหลายประเทศจะมีข้อกำหนดที่เข้มงวดในการนำผลิตภัณฑ์จากพืชเข้าประเทศ ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรแห้งที่ส่งออกไปต่างประเทศอาจต้องผ่านการฉายรังสีเพื่อกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ แมลงและไข่แมลงที่ติดมากับสมุนไพร ซึ่งขั้นตอนนี้นอกจากค่าใช้จ่ายในการฉายรังสีแล้ว ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตภัณฑ์มาทำการฉายรังสีด้วย ทำให้เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการผลิตลูกประคบสมุนไพรสดโดยใช้เทคโนโลยีบรรจุกระป๋องหรือถุงรีทอร์ต สามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการผลิตลูกประคบสมุนไพรสดบรรจุกระป๋องหรือถุงรีทอร์ต โดยใช้ความร้อนสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส ทำให้ลูกประคบสมุนไพรสดปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์ แมลงและไข่แมลง และยังมีกลิ่นและสีของสมุนไพรสดคงเดิม สามารถเก็บไว้ได้นานที่อุณหภูมิห้อง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางจิตต์เรขา ทองมณี
โทรศัพท์ 0 2201 7111
Email jitrekha@dss.go.th
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ลูกประคบสมุนไพรสดบรรจุกระป๋อง/ถุงรีทอร์ต"