ผลิตภัณฑ์ผงซินไบโอติกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเมล็ดถั่วเขียว
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การพัฒนาต่อยอดนำสารสกัดจากเมล็ดถั่วเขียวที่อุดมด้วยน้ำตาลพรีไบโอติกกลุ่มราฟฟิโนส (raffinose family oligosaccharides) และสารประกอบฟีนอลิกกลุ่มไอโซฟลาโวน (isoflavones) มาขึ้นรูปร่วมกับแบคทีเรียโพรไบโอติกสายพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ ได้เป็น “ผลิตภัณฑ์ผงซินไบโอติก (synbiotic powder” ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากโครงการนี้ ได้แก่
- ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผงซินไบโอติกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงจากเมล็ดถั่วเขียว
- ต้นแบบกระบวนการผลิตผงซินไบโอติกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงจากเมล็ดถั่วเขียวในขนาดการผลิต 10 กิโลกรัม/batch (สำหรับบรรจุ 2,000 ซองๆ ละ 5 กรัม)
- ข้อมูลฤทธิ์ชีวภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง และฤทธิ์กระตุ้นสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
นำเสนอเข้าสู่ตลาดกลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้กับบริษัทที่สนใจ เน้น value ได้แก่ การปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านม และลดอาการวัยทองในหญิงวัยหมดประจำเดือน ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือ หญิงวัยทำงานไปจนถึงวัยเกษียณ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนัวตกรรมเชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ 053-875635
โทรศัพท์มือถือ 081-883-2696
Email tlo.mjubi@gmail.com
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ผงซินไบโอติกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเมล็ดถั่วเขียว"