ผลิตภัณฑ์น้ำหอมจากสารสกัดดอกไม้หอมพื้นเมือง
นักวิจัย  
รศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2403000612 ยื่นคำขอวันที่ 4 มีนาคม 2567
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์น้ำหอมจากสารสกัดดอกไม้หอมพื้นเมือง เป็นการสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยไขมันจากดอกกุหลาบมอญสุโขทัย ขั้นตอนการสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยการสกัดด้วยไอน้ำจากดอกกุหลาบมอญสุโขทัย และขั้นตอนการตั้งตำหรับน้ำหอมที่มีองค์ประกอบของดอกไม้หอมพื้นเมือง เพื่อพัฒนากรรมวิธีการการเตรียมน้ำหอมที่มีองค์ประกอบของดอกกุหลาบมอญ ดอกหอมหมื่นลี้ และดอกไม้หอมอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการสกัดน้ำมันหอมระเหย ซึ่งมีทั้งผ่านขั้นตอนการสกัดด้วยไมโครเวฟและการสกัดด้วยไขมัน รวมถึงการกลั่นด้วยน้ำหรือไอน้ำจากดอกไม้หอมหลากหลายชนิด จนได้เป็นองค์ประกอบตั้งต้นสำหรับใช้ในเครื่องหอมต่างๆ ต่อไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์น้ำหอมที่สกัดจากดอกไม้พื้นเมือง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนัวตกรรมเชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ 053-875635
โทรศัพท์มือถือ 081-883-2696
Email tlo.mjubi@gmail.com
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์น้ำหอมจากสารสกัดดอกไม้หอมพื้นเมือง"