ซุปข้นที่มีส่วนผสมของผงแป้งเมล็ดขนุนพรีเจล และกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย  
อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร
นางสาวมินตรา รอมาลี
นางสาวจุฑาภรณ์ ขำพระราม
นางสาวอรอนงค์ ขุนจร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2303003607 ยื่นคำขอวันที่ 7 ธันวาคม 2566
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การพัฒนาซุปข้นที่มีส่วนผสมของผงแป้งเมล็ดขนุนพรีเจล และกรรมวิธีการผลิต ตามการประดิษฐ์นี้ เป็นการคิดค้นสูตรและกรรมวิธีการผลิตซุปข้นที่มีส่วนผสมของผงแป้งพรีเจลจากเมล็ดขนุน ซึ่งเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่มีรสชาติดีขึ้น มีพลังงานลดลงร้อยละ 30-40 เมื่อเปรียบเทียบกับซุปข้นประเภทต่างๆ เช่น ซุปข้นครีมเห็ด ซุปข้นฟักทอง เป็นต้น เนื่องจากสูตรมีการเติมผงแป้งเมล็ดขนุนพรีเจล เพื่อให้ซุปมีความข้น และลดการใส่ปริมาณสัดส่วนไขมันลงจากสูตรปกติ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่เคยมีผลผลิตในท้องตลาด เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มคุณค่าแก่วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่มาจากพืช ให้ค่าพลังงานลดลง ลดการใส่ปริมาณสัดส่วนไขมัน และมีแนวโน้มการเกิดปริมาณน้ำตาลที่ต่ำลง และเพื่อให้ซุปมีความข้น และลดการใส่ปริมาณสัดส่วนไขมันลงจากสูตรปกติ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่เคยมีผลผลิตในท้องตลาด เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มคุณค่าแก่วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์นวัตกิจ
โทรศัพท์ 0-2280-0551 ต่อ 3205
Email innobiz@cdti.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ซุปข้นที่มีส่วนผสมของผงแป้งเมล็ดขนุนพรีเจล และกรรมวิธีการผลิต"