อุปกรณ์ช่วยจับขวดยา
นักวิจัย  
นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1403001732 ยื่นคำขอวันที่ 17 ธันวาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ในหลาย ๆ กรณีจำเป็นต้องใช้รักษาด้วยยาแบบฉีด หรือบางกรณีมีความจำเป็นต้องมีการผ่าตัดหรือการทำหัตถการทางคลินิกที่ต้องใช้เข็มหรืออุปกรณ์สอดใส่เข้าในร่างกายผู้ป่วย ซึ่งจะต้องระมัดระวังหลายส่วนด้วยกัน เนื่องจากต้องทำการเตรียมยาแบบปลอดเชื้อ จึงมีการคิดค้นนวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์ช่วยจับขวดยาเพื่อความปลอดภัยในการทำหัตถการทางคลินิก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์ช่วยจับขวดยาที่ประกอบจากอลูมิเนียมชนิดงอได้ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักในการให้แรงบีบและฟองยางพาราเป็นตัวกระจายแรงกดที่เกิดขึ้นบนขวดยา อุปกรณ์ช่วยจับขวดยาที่สามารถจับขวดยาได้ทุกขนาดสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยจับขวดยาเพื่อความปลอดภัยในการทำหัตถการทางคลินิกเนื่องจากสมบัติเฉพาะของฟองยางพาราที่มีนิ่มและความยืดหยุ่นสูงมากกว่าวัสดุอื่น ๆ สามารถแนบสนิทกับขวดยาได้ทุกขนาด และลดอุบัติเหตุของผู้รักษาพยาบาลในระหว่างปฏิบัติหัตถการทางคลินิกได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074-28-9321, 09-0970-7099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ช่วยจับขวดยา"