เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (IonFresh+)
นักวิจัย  
ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003002414 ยื่นคำขอวันที่ 25 กันยายน 2563
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003002543 ยื่นคำขอวันที่ 30 กันยายน 2563
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103000707 ยื่นคำขอวันที่ 9 มีนาคม 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ที่มีปริมาณเกินค่ามาตรฐานจัดเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในหลายพื้นที่ ซึ่งเดิมการรับมือด้วยการใช้หน้ากาก N95 และการใช้เครื่องฟอกอากาศในอาคารที่มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ไม่สามารถใช้งานกับห้องขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร เช่น ห้องประชุม ห้องทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แล้ว ในปัจจุบันยังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย อาทิ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคจากคนสู่คนได้โดยง่าย ซึ่งการฉายแสงยูวีซีและการใช้ประจุไฟฟ้า ก็เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ซึ่งไม่เกิดผลกระทบหรือเป็นอันตรายกับผู้คนในบริเวณใกล้เคียง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (IonFresh+) เป็นนวัตกรรมสำหรับช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ภายในอาคารขนาดใหญ่ ขนาด 200-250 ตารางเมตร มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์สูงถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยอาศัยหลักการทำงานของเทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ โดยใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เป็นส่วนปล่อยประจุ และปรับวิธีการติดตั้งแผ่นกรองคาร์บอน เพื่อช่วยลดการเกิดโอโซน มีค่าโอโซนต่ำกว่า 10 ppb ร่วมกับเทคโนโลยีการกำจัดเชื้อโรคด้วยประจุไฟฟ้าและการฉายแสงยูวีซี ชุดกรองอากาศสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ นอกจากนั้น ยังมีระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2557
Email pornanong.pon@nectec.or.th
ทีมวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัตโนมัติ (WIS) กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (IonFresh+)"