สวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่ (MagikFresh)
นักวิจัย  
ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103002783 ยื่นคำขอวันที่ 26 กันยายน 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
มลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งในปัญหาของหลายพื้นที่ ทั้งกรุงเทพ ปริมณฑล และหลายจังหวัดในภาคเหนือ ซึ่งฝุ่นละอองที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและอันตรายมากขึ้นในทุกปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน โดยฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป เป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กเกินกว่าที่กลไกของร่างกายมนุษย์จะยับยั้งไม่ให้เข้าสู่ภายในร่างกายได้ เมื่อฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าไปในร่างกายในปริมาณมาก จะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจะต้องออกไปทำกิจกรรมในพื้นที่กลางแจ้ง เช่น การออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน การทำกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งการสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการออกกำลังกายอาจทำให้ร่างกายได้รับอากาศไม่เพียงพอ และการติดตั้งเครื่องกรองอากาศในพื้นที่ภายนอกนั้นเป็นประเด็นท้าทาย เนื่องจากพื้นที่ภายนอกเปิดโล่ง ยากต่อการควบคุมอากาศบริสุทธิ์ที่สร้างขึ้นให้คงอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการได้ ส่วนการออกกำลังกายในห้องปิดเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อโรคติดต่อในช่วงที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่ (MagikFresh) เป็นการออกแบบรูปแบบโครงสร้าง ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่กึ่งปิดกึ่งเปิดขนาดใหญ่ ที่สามารถควบคุมปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้มีค่าต่ำกว่าภายนอกได้ โดยที่ภายในพื้นที่ยังคงมีอัตราการไหลเวียนของอากาศสูง โดยโครงสร้างด้านข้างทั้ง 4 ด้าน มีส่วนรับอากาศจากภายนอกผ่านเครื่องกรองอากาศ และมีส่วนโครงสร้างด้านบนที่มีช่องเปิดขนาดเล็กกว่าพื้นที่ด้านล่าง ซึ่งตำแหน่งและขนาดของช่องเปิดด้านข้างของส่วนรับอากาศจากภายนอกเข้าสู่โครงสร้าง รวมถึงขนาดของช่องเปิดด้านบนสำหรับระบายอากาศออกสู่ภายนอก ได้รับการออกแบบเฉพาะ เพื่อให้อากาศสามารถไหลเวียนภายในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากภายนอกไม่สามารถย้อนกลับเข้ามาภายในพื้นที่ผ่านช่องเปิดด้านบนได้ ภายในพื้นที่ขนาด 10 x 10 m2 มีการไหลเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า 10 รอบต่อชั่วโมง และมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไม่เกิน 25 µg/m3 จึงเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมนันทนาการ หรือออกกำลังกาย ช่วยให้สามารถสูดหายใจรับอากาศสะอาดได้อย่างเต็มปอด แม้ในช่วงที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2557
Email pornanong.pon@nectec.or.th
ทีมวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัตโนมัติ (WIS) กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่ (MagikFresh)"