NomadML
นักวิจัย  
ดร.ธีศิษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข
ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR)
กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 431337
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
NomadML คือแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับงานทางด้าน Computer vision โดยจุดเด่นของ NomadML คือมันถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายและเหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานทั่วไปหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ผู้ใช้งานที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อนก็สามารถเริ่มต้นใช้งานและเทรนโมเดลจากข้อมูลหรือรูปภาพที่เตรียมไว้ก่อนได้
โดย NomadML ประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงาน 3 รูปแบบดังต่อไปนี้
• การแยกประเภทวัตถุ (Image classification) คือขั้นตอนสำหรับการระบุชนิดของวัตถุที่อยู่ในภาพ
• การตรวจจับวัตถุ (Object detection) คือขั้นตอนสำหรับการระบุตำแหน่งของวัตถุที่สนใจที่อยู่ในภาพ
• การแยกพื้นที่ภาพ (Image segmentation) คือขั้นตอนในการแบ่งพื้นที่ของภาพตามชนิดของวัตถุที่ต้องการ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
NomadML ได้รับการออกแบบมาให้ครอบคลุมทุกกระบวนการสำคัญที่ใช้ในการเทรนโมเดล ซึ่งประกอบด้วยการเทรนโมเดล การทดสอบโมเดล และการนำโมเดลไปใช้งานนอกระบบ ซึ่งทำให้สุดท้ายโมเดลที่ได้จากการเทรนด้วย NomadML จะไม่ถูกยึดติดว่าต้องใช้งานกับระบบ NomadML เท่านั้น

จุดเด่นอีกของ NomadML คือระบบการปรับค่าพารามิเตอร์แบบอัตโนมัติ (Automated hyperparameter optimization) ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานของระบบในการปรับและตั้งค่าพารามิเตอร์ในการเทรนโมเดลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของโมเดลที่มีความแม่นยำสูงเมื่อเทียบเคียงกับผลลัพธ์โมเดลจากการปรับและตั้งค่าพารามิเตอร์โดยผู้เชี่ยวชาญ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.ธีศิษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2855
Email teesid.leelasawassuk@nectec.or.th
ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR) กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "NomadML"