สารสกัดตรีผลา
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง และคณะ
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503001739 ยื่นคำขอวันที่ 22 กันยายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ตรีผลาเป็นพิกัดยาที่มีการใช้ในการรักษาแบบแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยส่วนผลของสมุนไพร 3 ชนิดได้แก่ สมอไทย (Terminalia chebula Retz., Combretaceae) สมอพิเภก (T. belerica (Gaertn.) Roxb.) และมะขามป้อม (Phyllanthus emblica Linn., Euphorbiaceae) มีสรรพคุณปรับสมดุลธาตุ ช่วยล้างพิษออกจากระบบต่างๆ ภายในร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือดและระบบน้ำเหลือง รายงานการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาทั้งการทดสอบในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง พบว่า ตรีผลามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แก้ท้องผูก ต้านเซลมะเร็ง กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและลดระดับไขมันในเลือด เป็นต้น
จากผลการวิจัยข้างต้น เห็นได้ว่าตำรับตรีผลามีผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่างๆ อย่างไรก็ตาม การรับประทานสมุนไพรตรีผลาในรูปผงแห้ง เพื่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายตามข้อบ่งใช้ จำเป็นต้องรับประทานในปริมาณมากและผู้บริโภคเกิดความยอมรับต่อผลิตภัณฑ์น้อย การประดิษฐ์ตรีผลาในรูปแบบสารสกัดที่มีปริมาณสารำสคัญสูง จึงช่วยให้ปริมาณผงยาที่ต้องรับประทานต่อวันลดลง และสามารถนำสารสกัดไปพัฒนาต่อยอดเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบยาเตรียมต่างๆ ต่อไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เป็นกรรมวิธีการผลิตสารสกัดของตำรับตรีผลา ซึ่งสกัดสารสำคัญออกจากสมุนไพรโดยใช้น้ำ อัลกอฮอล์หรือของเหลวที่มีส่วนผสมของน้ำและอัลกอฮอล์ ทำสารสกัดให้อยู่ในรูปผงด้วยเทคนิคการพ่นแห้งโดยใช้ความร้อน (spray dry) หรือเทคนิคการระเหยแห้งเยือกแข็ง (freeze dry) ร่วมกับการใช้สารช่วยทางเภสัชกรรม เพื่อให้ได้สารสกัดตรีผลาในรูปผงแห้งที่มีความชื้นต่ำ มีความคงตัวดีและมีปริมาณสารสำคัญสูง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณอทิตยา โพนทอง/คุณวันวิสาข์ บุญกล้า
โทรศัพท์ 043-754192
Email msu_ipmo@hotmail.com
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สารสกัดตรีผลา"