กระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม
นักวิจัย  
รศ.ดร. อรุณี คงดี
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1401001617 ยื่นคำขอวันที่ 25 มีนาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การประดิษฐ์กระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยโปรตีนไฟโบรอินจากเศษไหมเป็นการนำโปรตีนไฟโบรอินจากเศษไหมที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตที่ใช้ไหม เศษไหมที่ทิ้ง ยังมีโปรตีนไฟโบรอินจำนวนมาก หากนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะไม่มีของเสียจากกระบวนการผลิต และอาจสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ กระบวนการเตรียมโปรตีนไฟโบรอิน จำเป็นต้องผ่านกระบวนการบีบอัด-ทำให้แห้ง-ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยความร้อน และมีส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับนำมาเคลือบสิ่งทอเพื่อช่วยให้มีความโปร่ง ยืดหยุ่น สวมใส่ได้สบาย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วยกระบวนการเตรียมโปรตีนไฟโบรอินจากเศษไหม สัดส่วนการผสมสำหรับนำมาตกแต่งสิ่งทอ สามารถใช้กับผ้าทอ ผ้าถัก และผ้าไม่ทอก็ได้ ซึ่งการตกแต่งดังกล่าวประกอบด้วยวิธีการตกแต่งหลายรูปแบบ และหลายกระบวนการ เพื่อทำให้ผ้านั้นมีสมบัติในแง่ของความสวยงาม หรือลักษณะของผ้ายืดหยุ่น โปร่งสบายถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณนิตยา ถาวัน
โทรศัพท์ 0 5387 5635
Email ann.mjubi@gmail.com
หน่วยงาน สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ แม่โจ้

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม"