ชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม
นักวิจัย  
ดร.ศุภมาส ด่านวิทยากุล
ดร.อารี ธนบุญสมบัติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8455 เรื่อง ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนซ์โครเมียม (เฮกซะวาเลนต์โครเมียมพีพีบีเรนจ์เทสต์คิต)
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503000166 ยื่นคำขอวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Cr(VI)) เป็นสารอันตรายที่จัดอยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็ง เมื่อได้รับสาร Cr(VI) เป็นเวลานานจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอด โครงสร้างดีเอ็นเอถูกทำลายได้ง่ายมากขึ้น Cr(VI) เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไตรวาเลนซ์โครเมียม Cr(III) จะไปจับกับโปรตีนในร่างกาย ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ที่ได้รับสาร Cr(VI) จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ผิวหนัง เป็นโรคหืดหอบ โรคระบบทางเดินหายใจ ทำให้ปอด ตับ ไต ลำไส้ถูกทำลาย มีอาการบวมน้ำ เจ็บแถวกระบังลมหรือลิ้นปี่ได้

โดยทั่วไปการตรวจหาเฮกซะวาเลนต์โครเมียมจะใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ แต่มีข้อจำกัด เช่น เครื่องมือมีราคาแพงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบและไม่สามารถใช้ในภาคสนามได้ดังนั้นห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตรายหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจึงได้พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการตรวจหาเฮกซะวาเลนต์โครเมียม (test kit for hexavalent chromium determination) ที่มีต้นทุนต่ำโดยชุดทดสอบที่ตรวจวัดได้ในช่วงพีพีบี หรือ part per billion เหมาะกับการตรวจวัดน้ำที่เป็นน้ำดื่ม ได้รับอนุสิทธิบัตรเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2556 ส่วนอีกแบบเป็นการตรวจวัดแบบเร็ว หรือควิกเฮกซะวาเลนต์โครเมียมเทสต์คิต วัดได้ในช่วงพีพีเอ็ม หรือ part per million ที่เหมาะกับการตรวจวัดในน้ำเสีย ที่ยื่นคำขอรับความคุ้มครองแบบอนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการตรวจหาเฮกซะวาเลนต์โครเมียม (test kit for hexavalent chromium determination) ต้นทุนต่ำ ทดสอบได้ง่ายใช้สำหรับทดสอบเฮกซะวาเลนต์โครเมียมในน้ำ แบ่งออกเป็น 2 แบบ

• เฮกซะวาเลนต์โครเมียมพีพีบีเรนจ์เทสต์คิต (Hexavalent chromium test kit: ppb range)
ใช้ทดสอบเฮกซะวาเลนต์โครเมียมในน้ำชนิดใช้ครั้งเดียว เหมาะกับน้ำที่มีการปนเปื้อนในระดับต่ำๆที่มีความเข้มข้นในช่วง 10-100 ไมโครกรัมต่อลิตร วิธีการทดสอบทำโดยจุ่มแผ่นทดสอบลงในน้ำ ภายในเวลาที่กำหนดหากน้ำมีการปนเปื้อนด้วยเฮกซะวาเลนต์โครเมียมสีของสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วงหลังจากนั้นเปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้นกับแผนภูมิสีเพื่อหาปริมาณของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมที่ปนเปื้อน

• ควิกเฮกซะวาเลนต์โครเมียมเทสต์คิต
ใช้ทดสอบเฮกซะวาเลนต์โครเมียมในน้ำ เหมาะกับน้ำที่มีการปนเปื้อนในระดับต่ำ ที่มีความเข้มข้นในช่วง 0.25-2 มิลลิกรัมต่อลิตร วิธีการทดสอบทำโดยละลายสารสำหรับทดสอบและสารนี้จะใช้ได้กับการทดสอบเฮกซะวาเลนต์โครเมียมได้ถึง 10 ครั้ง (ภายใน 1 เดือน) ทดสอบโดยการหยดสารทดสอบลงในน้ำที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว สีของน้ำที่มีเฮกซะวาเลนต์โครเมียมปนเปื้อนจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูม่วงอมแดงภายใน 1 นาที หลังจากนั้นเปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้นกับแผนภูมิสีเพื่อหาปริมาณของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมที่ปนเปื้อน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ชลาลัย ซัตตั้น
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email chalalai@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม"